• "Ljudi treće životne dobi nisu niti smiju
  biti tretirani kao teret društvu."

  Oni su u stvari naše neprocjenjivo bogatstvo!

 • "Mirovina nije niti smije biti tretirana kao socijalna kategorija,
  a visina iste temeljem punog radnog vijeka mora biti
  dostatna za život dostojan čovjeka."

  BUZ će ka tom cilju upotrijebiti sva raspoloživa politička sredstva.

Izdvojena vijest

Inicijativa sindikata...., premalo ili promašeno…..

BUZ podržava inicijativu da dobna granica za umirovljenje bude 65 godina života ali ne podržava soliranje, estradizaciju i politiziranje koje nameću pojedinci..

Opširnije

Vijesti iz podružnica