• "Ljudi treće životne dobi nisu niti smiju
  biti tretirani kao teret društvu."

  Oni su u stvari naše neprocjenjivo bogatstvo!

 • "Mirovina nije niti smije biti tretirana kao socijalna kategorija,
  a visina iste temeljem punog radnog vijeka mora biti
  dostatna za život dostojan čovjeka."

  BUZ će ka tom cilju upotrijebiti sva raspoloživa politička sredstva.

Izdvojena vijest

Kao se „BITNO JE“ pretvorilo u „NEBITNI STE“

Dakle BITNO JE kazati kakao HDZ usprkos bahaćenju Plenkovića i potpuno promašenom napadu na novinare polako postaje NEBITRAN.

Opširnije

Vijesti iz podružnica