• "Ljudi treće životne dobi nisu niti smiju
  biti tretirani kao teret društvu."

  Oni su u stvari naše neprocjenjivo bogatstvo!

 • "Mirovina nije niti smije biti tretirana kao socijalna kategorija,
  a visina iste temeljem punog radnog vijeka mora biti
  dostatna za život dostojan čovjeka."

  BUZ će ka tom cilju upotrijebiti sva raspoloživa politička sredstva.

Izdvojena vijest

Ugradnja dizala u zgrade sa više katova

Radi se naime o zgradama u koje tada nisu ugrađivana dizala a u kojima stanuje nemali broj osoba sa invaliditetom što im pričinjava veliki problem........

Opširnije

Vijesti iz podružnica