• "Ljudi treće životne dobi nisu niti smiju
  biti tretirani kao teret društvu."

  Oni su u stvari naše neprocjenjivo bogatstvo!

 • "Mirovina nije niti smije biti tretirana kao socijalna kategorija,
  a visina iste temeljem punog radnog vijeka mora biti
  dostatna za život dostojan čovjeka."

  BUZ će ka tom cilju upotrijebiti sva raspoloživa politička sredstva.

Izdvojena vijest

VUKOVAR

Danas je točno 30 godina od tragedije koja je zadesila Vukovar sa svojih tada 15000 preostalih stanovnika koji su dugo odolijevali daleko jačem neprijatelju...

Opširnije

Vijesti iz podružnica