Dokumenti stranke

15 Lis

Zapisnik sa Osnivačke skupštine BUZ-a - Ogranka Višnjevac

15 Lis

Zapisnik sa Osnivačke skupštine BUZ-a ogranka Josipovac

7 Srp

Izviješće o primljenim donacijama za period od 01.01.-30.06.2015.

26 Velj

Izviješće o primljenim donacijama 2014

26 Velj

Bilješke uz financijske izvještaje

26 Velj

Bilanca neprofitne organizacije na dan 31.12.2014

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13