Foto Galerija - Milivoj Špika: Vjerujemo da Vlada želi najbolje svojim građanima, no mišljenja smo da ima i boljih načina kojima se može bolje i dugoročno rješavati problem siromaštva