BUZ - Gradska Skupština Grada Zagreba, redni broj 3... ZA radnike i umirovljenike…

Poštovani,

Svi vi koji već jeste ili ćete jednog dana biti umirovljenici 21.05. imate novu priliku da svojim glasom odredite budućnost Grada Zagreba u naredne 4 godine, a možda i na dulji rok.

Mnogi vam se ovih dana smiješe sa velikih plakata, TV spotova, radijskih, novinskih, internetskih i od kuda sve ne mjesta koje za razliku od vas ili nas mogu platiti, no poruka im je uvijek ista i glasi:

“Dajte nam vaš glas”

…. no ima i nastavak koji uz neke od njih može glasiti:

“Da vas opet možemo prevariti” … 

BUZ je jedina umirovljenička stranka koja na izbore za zastupnike u Skupštini Grada Zagreba na predstojećim lokalnim izborima 21.05.207.  izlazi sa svojom stranačkom listom,

….Listom za Gradsku Skupštinu Grada Zagreba na rednom broju 3.

To smo svjesno i odgovorno uradili jer vjerujemo u vas, kao što smo uvjereni da ste i vi kroz naš dosadašnji rad uvidjeli da se BUZ uvijek do sada istinski i bez kompromisa borio za radnička i umirovljenička prava, bez obzira radilo se o djelovanju BUZ-a u Hrvatskom Saboru ili pak u Gradskoj Skupštini Grada Zagreba.

Glasujući za listu BUZ-a koja je za izbore za članove Gradske Skupštine Grada Zagreba pod rednim brojem 3 glasali ste uistinu za sebe.

HVALA VAM!  

Nositelj liste Blok umirovljenici zajedno (BUZ): Milivoj Špika prof.

   

Birajući redni broj 3 na izbornom listiću za Gradsku Skupštinu Grada Zagreba, birali ste jedinu umirovljeničku stranku koja je na ove izbore izašla sa samostalnom listom, a time ste se odlučili dati potporu za naš program kojim između ostalog želimo:  

*Povećati dosadašnji iznos dodatka na sve male mirovine iz proračuna Grada Zagreba za 50% tako da za mirovinu:

do 900 kuna novi dodatak iznosi 600 kn (sada je 400 kn)

900,01 do 1200 kuna novi dodatak iznosi  450 kn (sada je 300 kn)

1200,01 do 1500 kuna novi dodatak iznosi 300 kn (sada je 200 kn)

*Odmah krenuti u realizaciju ugradnje liftova u sve zgrade sa više od 4 kata,  prednost dati zgradama u kojima žive 100%-tni invalidi,

*Poticati  što prije donošenje Zakona  o nacionalnoj mirovini

*Poticati da država izda koncesiju  za tzv umirovljeničku TV

*Omogućiti  kvalitetnije uvjete za kretanje invalidima i slijepima izgradnjom rampi, kao i svih ostalih tehničkih pomagala,

*Omogućiti umirovljenicima da se 580 kn za produženje vozačke dozvole nakon 65. godine može platiti u 12 jednakih obroka umjesto jednokratne uplate

*Poticati donošenje novog  ovršnog zakona sa posebnom pažnjom – zaštitom za mirovine do 3000 kn

*Osigurati sredstva u proračunu za gradnju dvaju domova za umirovljenike svake godine,

*Osigurati besplatan javni prijevoz za sve umirovljenike na području Zagreba i Zagrebačke županije,

*Osigurati bolji standard  za djecu u vrtićima uz povećanje broja odgojiteljica,

*Povećati značajno ulaganje u obnovu i proširenje vodoopskrbe i kanalizacijske  mreže,

*Osigurati konkretnim i konstruktivnim prijedlogom brzu i efikasnu  sanaciju deponija Jakuševac,

*Dati doprinos da se izgradnjom ili rekonstrukcijom više prometnih objekata bolje povežu svi dijelovi grada,

…pozivamo sve političke aktere u Gradu Zagrebu da se u interesu građana tijekom kampanje ne bave beskorisnim ideološkim raspravama ….

 Građanima Grada Zagreba trebaju oni koji vide i znaju rješavati njihove probleme, a oni su prije svega komunalne, socijalne, ili još jednostavnije,  prvenstveno egzistencijalne prirode…….

Gradska Skupština Grada Zagreba, redni broj 3... ZA radnike i umirovljenike…  

Blok umirovljenici zajedno (BUZ)

Nositelj liste: Milivoj Špika