GO BUZ predala kandidacijske liste za izbore u mjesnoj samoupravi Grada Osijeka

Gradska organizacija, BUZ-a Osijek je danas 26.11.2014. godine predala kandidacijske liste za izbore u mjesnoj samoupravi Grada Osijeka (za izbore za Vijeća Gradskih četvrti i Mjesnih odbora) i time započela svoju izbornu promidžbu u Gradu Osijeku.

 

Članovi BUZ-a će aktivno sudjelovati u izbornoj kampanji za Vijeća Gradskih četvrti i Mjesnih odbora u Gradu Osijeku kroz niz aktivnosti i to:

- Održavat će promidžbene skupove, dijeliti promidžbene materijale i
oglašavat se s javnim priopćenjima za medije i građane.

Na osnovu Sporazuma o političkoj suradnji između Gradskog odbora
HDZ-a Osijek i Gradske organizacije, BUZ-a Osijek članovi obje Stranke
će u zajedništvu sudjelovati u izbornoj promidžbi s Temeljnim ograncima HDZ-a u Gradu Osijeku i s njima predati Kandidacijske liste za Gradske četvrti i Mjesne odbore gdje idu u koaliciji.