Održan radni sastanak Odbora za umirovljenike Bjelovarsko-Bilogorske županije

Radni sastanak Odbora za umirovljenike Bjelovarsko-Bilogorske županije održan je uz sudjelovanje župana Damira Bajsa i njegovih suradnika.

Konstruktivan sastanak trajao je gotovo dva sata, a završio je zaključcima da u 2014. godini sredstva za umirovljeničke udruge u iznosu od 500 000 kuna kreću sa isplatom, dok možemo reći da umirovljenici kroz program pomoći u kući i sredstva za rad umirovljeničkih udruga participiraju u proračunu županije sa čak 2 000 000 kuna.

 

Plan za 2015. godinu u kojoj je stavljen naglasak na povlačenju sredstava iz EU fondova u iznosu od 2 000 000 kuna, te aktivnije uključivanje čelnika jedinice lokalne samouprave u pomoći najugroženijoj skupini društva odnosno umirovljenicima i građanima slabije imovinske moći, te pokretanje partnerskoga odnosa, preslika sa županijskog na gradski odnosno općinski nivo u kojoj upravo županija sa pročelnicom Jasminom Radojčić nesebično stoji na usluzi i raspolaganju!

Zahvaljujemo županu i suradnicima na partnerskom odnosu !