Osijek - održan radni sastanak BUZ-a Osječko-baranjske županije

Dana 03.03.2017. u 18 sati u prostorijama GČ Retfala, Osijek održan je radni sastanak Povjerenstva BUZ-a Osječko-baranjske županije.

Radnom sastanku su prisustvovali Povjerenik BUZ-a za OBŽ Petar Matković, potpredsjednik BUZ-a Vladimir Flačer, članovi Povjerenstva Drago Kolić, Pavel Gaža i Valentino Fabing sa članovima Predsjedništva GO BUZ Osijek, a glavna tema su bile pripreme za predstojeće lokalne izbore.

Na sastanku je proanalizirana trenutačna politička situacija u OBŽ i dogovoreno je da se nastavi sa započetim pregovorima u svezi mogućih koalicija na gradskim, općinskim i županijskoj razini.

Također je dogovoreno i da se nastavi sa svim započetim pripremama kako bi se bilo spremno i za samostalne liste na svim razinama. Jednoglasno je usvojen zaključak da radni sastanci budu još intenzivniju i slijede sve planirane aktivnosti. U tom kontekstu su podijeljene obveze i zadaci za naredno razdoblje.